ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน

วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ยิดเขาทาเทยาม่า - เจแปนแอลป์ - เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • 7 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
 • 14 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567

ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต 4 วัน 3 คืน

นารา - วัดไทโดจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ - ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - ชินไซบาชิ - อิออนมอลล์

ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • 17 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 26 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567

ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เจแปนแอลป์ - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ - คามิโคจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 55,999.-
 • 14 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 30 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567

ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7 วัน 4 คืน

วันคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ นาริ - เทศกาลไฟที่นาบานาโนะซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 68,999.-
 • 9 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567

ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอซาก้า - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคาบาชิ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • 5 มี.ค. 2567 - 9 มี.ค. 2567
 • 14 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567
 • 15 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567
 • 19 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
 • 20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
 • 21 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
 • 22 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567
 • 26 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
 • 9 เม.ย. 2567 - 13 เม.ย. 2567
 • 10 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567
 • 13 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567

ญี่ปุ่น นาโกย่า คามิโคจิ กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อุทยานคามิโคจิ - เขาทาเทยาม่า - เจแปนแอลป์ - ศาลเจ้าอสึตะจิงกู - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 48,999.-
 • 18 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 29 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
 • 30 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567

ญี่ปุ่น ทิวลิป นิกโก้ ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน

เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA - เทศกกาลประดับไฟซากะมิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ ชินจูกุ - อิออน มอลล์

ราคาเริ่มต้น 40,999.-
 • 4 เม.ย. 2567 - 9 เม.ย. 2567
 • 5 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
 • 6 เม.ย. 2567 - 11 เม.ย. 2567
 • 13 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567

ญี่ปุ่น ฟูจิ อุโมงค์ซากุระ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอคาวาระ - หมู่บ้านน้ำใสโอะชิโนะฮัคไค - จุดชมซากุระแม่น้าเมกุโระ - ศาลเจ้าโทโชกุ - กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโทโชกุ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิออนมอลล์

ราคาเริ่มต้น 43,999.-
 • 23 มี.ค. 2567 - 27 มี.ค. 2567
 • 31 มี.ค. 2567 - 4 เม.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 23 รายการ