โตเกียว

โตเกียว
รายละเอียด

โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ คาวาโกเอะ 5วัน3คืน (เที่ยวเต็ม)

วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนโออิชิปาร์ค - ย่านชินจูกุ – น้ำตกเคง่อน – ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว – Aeon Mall

ราคาเริ่มต้น 33,888.-
 • 2 พ.ย. 2567 - 6 พ.ย. 2567
 • 4 พ.ย. 2567 - 8 พ.ย. 2567
 • 6 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
 • 8 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
 • 10 พ.ย. 2567 - 14 พ.ย. 2567
 • 12 พ.ย. 2567 - 16 พ.ย. 2567
 • 14 พ.ย. 2567 - 18 พ.ย. 2567
 • 16 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
 • 18 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
 • 20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
 • 22 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
 • 24 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
 • 26 พ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567
 • 28 พ.ย. 2567 - 2 ธ.ค. 2567
 • 2 ธ.ค. 2567 - 6 ธ.ค. 2567
 • 4 ธ.ค. 2567 - 8 ธ.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟุกุชิมะ เซนได ชม ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (พุ่มดอกโคเชีย) – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟซาโอะ – ถนนคลิสโรด – ดิวตี้ฟรี – ทะเลสาบโกะชิคินุมะ – วัดเอ็นโซจิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – อิออน มอลล์

ราคาเริ่มต้น 35,888.-
 • 4 ต.ค. 2567 - 9 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
 • 6 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 8 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 14 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ถนนโคมาจิโดริ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – แมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย) – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – อิออน มอลล์

ราคาเริ่มต้น 28,888.-
 • 1 ต.ค. 2567 - 5 ต.ค. 2567
 • 6 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 8 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน (อิสระ 1 วัน)

วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 32,888.-
 • 6 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 14 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน

วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 14 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮานะโนะมิยาโกะ 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วัน)

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ชมดอกลาเวนเดอร์ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้

ราคาเริ่มต้น 28,888.-
 • 18 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน (FREEDAY)

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ชมดอกลาเวนเดอร์ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้

ราคาเริ่มต้น 26,888.-
 • 4 ก.ค. 2567 - 8 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 10 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 11 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 8 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 15 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
 • 29 ส.ค. 2567 - 2 ก.ย. 2567
 • 4 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
 • 11 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
 • 18 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 25 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
โตเกียว
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว คามิโคจิ ฟูจิ 6วัน 4คืน (อิสระ 1 วัน)

ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ชมดอกลาเวนเดอร์ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 3 ก.ค. 2567 - 8 ก.ค. 2567
 • 6 ก.ค. 2567 - 11 ก.ค. 2567
 • 7 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
 • 8 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567
 • 9 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 16 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
 • 17 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 21 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
 • 28 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567
 • 11 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567
 • 13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 2 ต.ค. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 16 รายการ