ไต้หวัน

ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • 2 ก.พ. 2567 - 5 ก.พ. 2567
 • 1 มี.ค. 2567 - 4 มี.ค. 2567
 • 22 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง ถ่านรูปกับตึกไทเป 101 เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • 18 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567
 • 25 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
 • 26 ม.ค. 2567 - 29 ม.ค. 2567
 • 14 ก.พ. 2567 - 17 ก.พ. 2567
 • 2 มี.ค. 2567 - 5 มี.ค. 2567
 • 7 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
 • 9 มี.ค. 2567 - 12 มี.ค. 2567
 • 15 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567
 • 22 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
 • 30 มี.ค. 2567 - 2 เม.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขอพรความรักวัดหลงซาน เยี่ยมชมอุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจตลาดกลางคืนชื่อดัง

ราคาเริ่มต้น 15,999.-
 • 1 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567
 • 7 ก.พ. 2567 - 10 ก.พ. 2567
 • 18 ก.พ. 2567 - 21 ก.พ. 2567
 • 3 มี.ค. 2567 - 6 มี.ค. 2567
 • 10 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
 • 13 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
 • 17 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
 • 20 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
 • 29 มี.ค. 2567 - 1 เม.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

ชมสวนดอกไม้จงเช่อ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ขอความรักวัดหลงซาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • 12 ม.ค. 2567 - 16 ม.ค. 2567
 • 19 ม.ค. 2567 - 23 ม.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวครบ 2 อุทยานเย๋หลิ่วกับอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น 17,999.-
 • 21 ม.ค. 2567 - 25 ม.ค. 2567
 • 4 ก.พ. 2567 - 8 ก.พ. 2567
 • 23 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ปล่อยโมถนนซือเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งย่านซีเหมือนติง

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • 21 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
 • 28 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567
 • 6 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
 • 10 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567
 • 12 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
 • 14 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567
 • 16 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิน ขอความรักวัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง พิเศษชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น 17,999.-
 • 11 ก.พ. 2567 - 14 ก.พ. 2567
 • 15 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567
 • 17 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567
 • 29 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567
 • 1 มี.ค. 2567 - 4 มี.ค. 2567
 • 6 มี.ค. 2567 - 9 มี.ค. 2567
 • 8 มี.ค. 2567 - 11 มี.ค. 2567
 • 14 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567
 • 16 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567
 • 21 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
 • 23 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567
 • 24 มี.ค. 2567 - 27 มี.ค. 2567
 • 27 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567

แสดง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ