ไต้หวัน

ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนจงลี่ - นิวไทเป – หมู่บ้านประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Cosmetic

ราคาเริ่มต้น 14,888.-
 • 15 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567
 • 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
 • 29 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ถนนสายวัฒนธรรมเถาหยวน 77 – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนไทจง – Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101

ราคาเริ่มต้น 16,888.-
 • 6 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
 • 2 ต.ค. 2567 - 5 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน4คืน

วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง- อุทยานเกาะเหอผิง – หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ราคาเริ่มต้น 20,888.-
 • 21 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานแห่งรัก 5วัน 4คืน

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – HUAXI NIGHT MARKET - วัดหลงซาน

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • 23 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 12 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
 • 19 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
 • 26 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
 • 3 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567
 • 10 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 17 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
 • 24 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 21 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
 • 28 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567
 • 11 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
 • 18 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4วัน 3คืน

ร้านไอศกรีมมยาฮาร่า – ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET

ราคาเริ่มต้น 17,999.-
 • 15 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
 • 23 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 5 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
 • 12 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
 • 19 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
 • 17 ก.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 1 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
 • 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
 • 18 ก.ย. 2567 - 21 ก.ย. 2567
 • 25 ก.ย. 2567 - 28 ก.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน 3 คืน

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้น 23,990.-
 • 13 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5วัน 3คืน

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง– เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ราคาเริ่มต้น 19,990.-
 • 23 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 19 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน

โรงละครแห่งชาติไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ย่านซีเหมินติง - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ราคาเริ่มต้น 18,990.-
 • 7 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 28 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 12 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 15 รายการ