เชียงใหม่ - ไต้หวัน

เชียงใหม่ - ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป 4วัน 3คืน

ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - โรงละครไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - อทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Germanium - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
  • 19 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
  • 9 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
  • 23 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
  • 6 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
  • 20 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
  • 11 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
  • 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
  • 23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ