อินโดนีเซีย – บาหลี

อินโดนีเซีย – บาหลี
รายละเอียด

บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - โชว์ระบำเกอจัก - วัดทามันอายุน - วิหารทานาห์ลอต - วัดทามันอายุน - หมู่บ้านคินดามณี - วัดเทมภัคสิริงค์

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
  • 15 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567
  • 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
  • 29 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567
  • 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
  • 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
  • 26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
  • 3 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
  • 10 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
  • 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
  • 23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ