จีน

จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ตามล่าหาลาบูบู้ 6วัน 4คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนPOPLAND - ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านบาบัวหิมะ - เทียนอันเชียนซู่ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน – ถนนนานจง – ร้านชา – OUTLETS เลือกซื้อ OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์พร้อมรถรับส่ง

ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • 28 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
 • 27 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567

จีน ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทวดา (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน

หอโบราณริมน้ำเถิงหวง – แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง – หมู่บ้านโบราณหวงหลง – สะพานกระจกหวงหลิง – ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว – อุทยานเขาหลิงซาน – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • 4 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
 • 11 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
 • 18 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
 • 25 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567
 • 9 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567

จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 5วัน 3คืน

ขึ้นหอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - THAMES TOWN – ร้านยาหัวหิมะ – หมู่บ้านน้ำ PUYUAN – ร้านหยก - เทียนอันเชียนซู่ – วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – FLORENTIA VILLAGE

ราคาเริ่มต้น 25,999.-
 • 11 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
 • 25 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567

จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือชมลำน้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ร้านชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา - CHANGSHA BAILIAN OUTLET เลือกซื้อ OPTION โชว์นางจิ้งจอกขาว + สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย + หุบเขาอวตาร

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • 19 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
 • 3 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567

จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) 5วัน 3คืน

ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง - ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • 31 พ.ค. 2567 - 4 มิ.ย. 2567
 • 6 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567
 • 13 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567

จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – ตึกมหัศจรรย์ 72 – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านชา – หุบเขาอวตาร – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย เลือกซื้อ OPTION เขาเทียนเหมินซาน + สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย

ราคาเริ่มต้น 17,999.-
 • 20 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
 • 27 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
 • 3 มิ.ย. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
 • 10 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567
 • 17 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
 • 24 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
 • 1 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567
 • 15 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
 • 29 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567
 • 12 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567
 • 26 ส.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567
 • 2 ก.ย. 2567 - 6 ก.ย. 2567
 • 9 ก.ย. 2567 - 13 ก.ย. 2567
 • 16 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567
 • 23 ก.ย. 2567 - 27 ก.ย. 2567
 • 30 ก.ย. 2567 - 4 ต.ค. 2567

จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (ไม่เข้าร้าน)

อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน – เทียนเหมินซาน – หุบเขาอวตาร – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – ตึกมหัศจรรย์ 72 - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย เลือกซื้อ OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว + สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย

ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • 31 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567
 • 28 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 2 ส.ค. 2567 - 7 ส.ค. 2567
 • 16 ส.ค. 2567 - 21 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 4 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
 • 13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 2 ต.ค. 2567

จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองเก่าจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • 22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 31 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 4 ก.ย. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 31 รายการ