พม่า

พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์ ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ ชมโชว์หุ่นกระบอก

ราคาเริ่มต้น 15,999.-
 • 2 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
 • 9 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
 • 16 ธ.ค. 2566 - 19 ธ.ค. 2566
 • 30 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567
 • 24 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2567
 • 23 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567

เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน สักการะเทพทันใจ เทพกระซิบ พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น 10,999.-
 • 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566
 • 3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
 • 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
 • 9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
 • 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
 • 29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
 • 30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567
 • 31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567
 • 12 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567
 • 26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567

แสดง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ