ฮ่องกง

ฮ่องกง สายมู 3วัน 2คืน

วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ถนนซุปตาร์ - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก - กระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่เทียนถาน - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • 2 มิ.ย. 2567 - 4 มิ.ย. 2567

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 2คืน

วัดอาม่า - ร้านขนม – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ – วัดผู่โถว - ร้านหยก - ตลาดหล่ออู่ - วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

ราคาเริ่มต้น 13,999.-
 • 14 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
 • 15 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
 • 20 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
 • 27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
 • 29 พ.ค. 2567 - 1 มิ.ย. 2567

ฮ่องกง สายมู สายช้อป 3วัน 2คืน (อิสระเที่ยว 1 วัน)

จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • 1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
 • 22 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 11 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
 • 31 ส.ค. 2567 - 2 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
 • 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
 • 21 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 21,990.-
 • 27 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 • 8 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
 • 15 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 22 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 8 ก.ค. 2567
 • 6 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 11 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 12 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567
 • 13 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY) 5 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ลอนดอนเนอร์ – เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้น 20,990.-
 • 18 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567
 • 20 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567
 • 23 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567
 • 8 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 15 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม) 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้น 20,990.-
 • 18 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 25 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
 • 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

A Symphony of Lights - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้น 20,990.-
 • 12 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567
 • 14 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์

ราคาเริ่มต้น 19,990.-
 • 18 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 11 รายการ