โอซาก้า

โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน

วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ยิดเขาทาเทยาม่า - เจแปนแอลป์ - เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • 7 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
 • 14 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต 4 วัน 3 คืน

นารา - วัดไทโดจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ - ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - ชินไซบาชิ - อิออนมอลล์

ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • 17 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 26 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เจแปนแอลป์ - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ - คามิโคจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 55,999.-
 • 14 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 30 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7 วัน 4 คืน

วันคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ นาริ - เทศกาลไฟที่นาบานาโนะซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 68,999.-
 • 9 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอซาก้า - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคาบาชิ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • 5 มี.ค. 2567 - 9 มี.ค. 2567
 • 14 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567
 • 15 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567
 • 19 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
 • 20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
 • 21 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
 • 22 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567
 • 26 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
 • 9 เม.ย. 2567 - 13 เม.ย. 2567
 • 10 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567
 • 13 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน

อามาโนะฮาชิดาเตะ - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - วัดโทไดจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 36,888.-
 • 20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
 • 21 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
 • 26 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

เยือนเมืองเก่าย่านเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สนุกไปกับลานสกีบิวะโกะ สกี รีสอร์ท อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 33,999.-
 • 20 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
 • 22 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
 • 16 ม.ค. 2567 - 20 ม.ค. 2567
 • 18 ม.ค. 2567 - 22 ม.ค. 2567
 • 23 ม.ค. 2567 - 27 ม.ค. 2567
 • 30 ม.ค. 2567 - 3 ก.พ. 2567
 • 1 ก.พ. 2567 - 5 ก.พ. 2567
 • 6 ก.พ. 2567 - 10 ก.พ. 2567
 • 8 ก.พ. 2567 - 12 ก.พ. 2567
 • 13 ก.พ. 2567 - 17 ก.พ. 2567
 • 15 ก.พ. 2567 - 19 ก.พ. 2567
 • 20 ก.พ. 2567 - 24 ก.พ. 2567
 • 22 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567
 • 27 ก.พ. 2567 - 2 มี.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

ชมความงามหมู่บ้านระดับโลกที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคินคะคุจิ สนุกไปกับกิจกรรมลานสกี เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ

ราคาเริ่มต้น 35,999.-
 • 3 ม.ค. 2567 - 7 ม.ค. 2567
 • 17 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567
 • 31 ม.ค. 2567 - 4 ก.พ. 2567
 • 2 ก.พ. 2567 - 6 ก.พ. 2567
 • 7 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567
 • 9 ก.พ. 2567 - 13 ก.พ. 2567
 • 14 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567
 • 16 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567
 • 21 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
 • 28 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567
 • 1 มี.ค. 2567 - 5 มี.ค. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ