โอซาก้า

โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วัน)

วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า - Duty free – วัดดารุมะ – วัดทองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสุเดระ - อิซูมิซาโนะ – Rinku Premium Outlet Osaka

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 6 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
 • 8 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
 • 9 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
 • 13 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567
 • 15 พ.ย. 2567 - 19 พ.ย. 2567
 • 16 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
 • 20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
 • 22 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
 • 23 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
 • 29 พ.ย. 2567 - 3 ธ.ค. 2567
 • 30 พ.ย. 2567 - 4 ธ.ค. 2567
 • 3 ธ.ค. 2567 - 7 ธ.ค. 2567
 • 4 ธ.ค. 2567 - 8 ธ.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ 6วัน 4คืน

วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ถนนซันมาจิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – พิพิธภัณฑ์มีดซันชู – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – หุบเขาโครังเค – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 35,888.-
 • 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
 • 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
 • 27 ต.ค. 2567 - 1 พ.ย. 2567
 • 28 ต.ค. 2567 - 2 พ.ย. 2567
 • 29 ต.ค. 2567 - 3 พ.ย. 2567
 • 30 ต.ค. 2567 - 4 พ.ย. 2567
 • 31 ต.ค. 2567 - 5 พ.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน (FREE DAY)

วัดกินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – หุบเขาโครังเค – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 26,888.-
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
 • 26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
 • 31 ต.ค. 2567 - 4 พ.ย. 2567
 • 1 พ.ย. 2567 - 5 พ.ย. 2567
 • 2 พ.ย. 2567 - 6 พ.ย. 2567
 • 5 พ.ย. 2567 - 9 พ.ย. 2567
 • 6 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
 • 7 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
 • 8 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 4วัน 3คืน

วัดโทไดจิ – สวนนารา – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 1 ก.ย. 2567 - 4 ก.ย. 2567
 • 6 ต.ค. 2567 - 9 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 6วัน 4คืน

สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านซาคาเอะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ถนนซันมาจิซูจิ – ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชันไซบาชิ – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 4 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
 • 25 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 2 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต คามิโคจิ โอซาก้า 6วัน 4คืน

ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – ยูบาทาเกะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT – ปราสาทมัตสึโมโตะ – อิออน มอลล์มัตสึโมโตะ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – ย่านเมืองเก่านาราอิ จูกุ – ย่านซาคาเอะ – วัดกินคะคุจิ – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุ เอาท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 55,888.-
 • 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต คามิโคจิ โตเกียว 6วัน 4คืน

ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT – ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ –ห้างไดเวอร์ซิตี้

ราคาเริ่มต้น 55,888.-
 • 16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
 • 28 ต.ค. 2567 - 2 พ.ย. 2567
 • 31 ต.ค. 2567 - 5 พ.ย. 2567
 • 1 พ.ย. 2567 - 6 พ.ย. 2567
 • 5 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
 • 6 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซก้า ทาคทายาม่า คามิโคจิ 6วัน 4คืน

วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท – หมบานมรดกโลกชราคาวาโกะ – ถนนซันมาจิซูจิ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – พิพิธภัณฑ์มีดซันชู – วัดโอสุคันนอน – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 29,888.-
 • 12 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
 • 17 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 21 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567
 • 22 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
 • 31 ก.ค. 2567 - 5 ส.ค. 2567
 • 2 ส.ค. 2567 - 7 ส.ค. 2567
 • 7 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 9 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 28 ส.ค. 2567
 • 24 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 4 ก.ย. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 15 รายการ