ตุรกี

ตุรกี 10วัน 8คืน

กรุงอิสตันบูล – ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ม้าไม้เมืองทรอย – ปราสาทชิเมนลิก – ปราสาทปุยฝ้าย - นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - ทะเลสาบเกลือ - VIAPORT ASIA OUTLET – มัสยิดคามลิก้า – ทักซิมสแควร์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สไปซ์บาซาร์ –หอคอยกาลาตา

ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • 10 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
 • 11 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567
 • 25 ก.ย. 2567 - 4 ต.ค. 2567
 • 1 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 1 พ.ย. 2567
 • 12 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
 • 13 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
 • 19 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567

ตุรกี 8วัน 5คืน

BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทะเลสาบเกลือ – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย – บ้านพระแม่มารี - โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – สไปซ์บาซาร์

ราคาเริ่มต้น 33,999.-
 • 12 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
 • 7 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 13 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567

ตุรกี เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 2024 9 วัน 6 คืน

บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - ฮายาโซฟีอา - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานผลิตพรมทอมือ - นครใต้ดินคาดัค - ทะเลสาบน้ำเค็ม - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโลมาบาเช่ - ตลาดสไปร์สบาร์ซาร

ราคาเริ่มต้น 54,999.-
 • 3 ส.ค. 2567 - 3 ส.ค. 2567
 • 9 ส.ค. 2567 - 17 ส.ค. 2567

แสดง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ