dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 5 คืน ( TG )

ฮาร์บิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงหยาง-ปักกิ่ง-ช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝู่จิ่ง - หอเทียนถาน – จตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังโบราณนครต้องห้าม -กำแพงเมืองจีน

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

ปักกิ่ง - เทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - หวังฝู่จิ่ง - ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ


แสดง 2 จากทั้งหมด 170 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176